Case Valmet

Valmet

Valmet on johtava teknologia- ja palvelutuottaja sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.

Parametri-, diagnostiikka- ja hälytysohjelmisto digihydrauliikkajärjestelmän hallintaan.

Yhteenveto

Prosys kehitti Valmetille ohjelmistosovelluksen paperikoneen kalanteroinnin digitaalisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän hallintaan. Ohjelmisto visualisoi tärkeät hälytykset ja numeeriset tiedot huoltokäyttäjille ja auttaa lisäksi konfiguroimaan keskeiset ohjausparametrit helposti.

Ohjelmisto digihydrauliikkajärjestelmän hallintaan

Prosys kehitti kalanterikoneiden uuden digihydrauliikkajärjestelmän PLC-ohjauksen säätöparametrien hallintaohjelmiston. Valmetilla oli kaksi päätavoitetta: Visualisoida tärkeät hälytykset ja numeerinen data huoltokäyttäjälle, ja mahdollistaa olennaisten säätöparametrien konfigurointi helposti.

Jotta käyttäjille saatiin tuttu käyttöliittymä ja operointi, päätettiin käyttöliittymä toteuttaa internet-selaimessa toimivaksi. Myös koska ohjelmisto toteutettiin web-applikaationa, informaatioon on helppo päästä käsiksi tehtaan sisäverkosta eri laitteilla ja eri paikoista.

Kehitysprosessissa käytettiin ketteriä menetelmiä. Erityisesti sprintti-pohjainen työskentelytapa mahdollisti hyvän yhteistyön osapuolien kesken ja varhaistenkin versioiden arvioinnin Valmetin puolella. Prosys lisäsi ohjelmistoon toimintoja matkan varrella, kun järjestelmää testattiin ja spesifikaatioita saatiin tarkennettua. Projektin lopussa web-applikaatio pystyi generoimaan kokonaisen käyttöliittymän navigoitavalla rakenteella yhdestä järjestelmän konfiguraatiotiedostosta. Tämä mahdollisti helpon ja joustavan järjestelmän alustamisen, muutostyöt ja ylläpidon.

Digihydrauliikkaan perustuva säätöjärjestelmä pyörii Beckhoff TwinCat 3 PLC –alustalla, josta dataan pääsee käsiksi käyttämällä Beckhoff:n ADS –rajapintaa. Sekä dataan pääsy että web-applikaation toiminnallisuus kehitettiin C# -kielellä ja ASP.NET Framework 4 –teknologialla. AJAX komponenteilla toteutettiin käyttöliittymään reaaliaikaisesti päivittyviä osia.

Prosys kehitti meille ohjelmiston, jota on helppo käyttää ja joka sisältää tarvittavan toiminnallisuuden. He ymmärsivät meidän vaatimukset ja ohjelmisto on tarpeeksi joustava sopeutumaan erilaisiin tarpeisiin.”

Päivi Rintamäki
Teknologiainsinööri, Valmet

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä niin palaamme asiaan toivomallasi tavalla.