Case Neste Jacobs

Neste Jacobs

Neste Jacobs on johtava teknologia-, insinööri- ja projektipalveluista tuottava yritys öljy-, kaasu-, biojalostus-, petrokemikaali- ja kemikaalialoille. Meillä on yli 50 vuoden kokemus teknologiakehityksestä and teollisista investointiprojekteista kuten myös ylläpidosta ja tehokkuuden parantamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä. Pohjoismaiden lisäksi aioimme kasvaa erityisesti laajenevissa Lähi-Idän ja Venäjän markkinoilla. Työllistämme kansainvälisesti yli 1000 ammattilaista.

www.nestejacobs.com

Uusi OPC UA -teknologia parantaa kehittynyttä säätöjärjestelmää

Yhteenveto

Prosys työskenteli Neste Jacobsin kanssa lisätäkseen tuen uudelle OPC UA -kommunikaatioprotokollalle NAPCON Informer -reaaliaikaprosessitietokantaan. NAPCON Controller on Neste Jacobsin kehittynyt säätöjärjestelmä, joka hyödyntää mallipohjaista monimuuttuja/moniaskelteknologiaa sisältäen adaptaation, häiriöestimoinnin, online-laskennat, yleisten rajoitusten huomioon ottamisen, tuen online-analysaattoreille ja reseptiikan. NAPCON kehitettiin alunperin optimoimaan polyolefiinireaktoreiden ja polymeerituotteiden ominaisuuksien säätöä, mutta se nopeasti yleistettiin myös öljyn jalostukseen ja petrokemikaalitehtaisiin. NAPCON on osoittautunut arvokkaaksi välineeksi tehtaan toimintojen hallinnan parantamisessa ja huomattavien edistysaskeleiden tuomisessa tuotteen laatuun, tuotantomäärään sekä vaatimustenmukaisuuteen. NAPCON -ohjelmistotuotteet käyttävät integroitua NAPCON -reaaliaika- ja historiatietokantaa, jossa on useita ulkoisia rajapintoja muihin järjestelmiin.

Arvoa asiakkaalle ketterin menetelmin

Ensimmäinen toimeksianto Neste Jacobsilta oli kehittää .NET -pohjainen OPC UA -palvelin, joka mahdollistaisi NAPCON -prosessitietokannan käytön OPC UA:n kautta. Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä hyödynnettiin projektissa asiakkaan arvon maksimoimiseksi jokaisella kehitysiteraatiolla. Esiselvityksen ja järjestelmäsuunnittelun jälkeen järjestelmän iteratiivinen kehitys aloitettiin. Läpi koko ohjelmistokehityksen Prosys ja Neste Jacobs pitivät säännöllisiä katselmointeja joissa käytiin projektin tilannetta läpi ja sovittiin seuraavista painopisteistä. Tällä tavalla saatiin varmistettua että jokaisella kehitysaskeleella saatiin lisättyä asiakkaalle mahdollisimman arvokkaita ominaisuuksia.

Vankka OPC UA -yhteys

Kehitettyjä OPC UA -ominaisuuksia käytetään esimerkiksi tiedonsiirrossa reaaliaikaisen NAPCON -prosessitietokannan ja hajautetun säätöjärjestelmän (DCS) tai ohjelmoitavan logiikkajärjestelmän (PLC) välillä. NAPCON sisältää täyden OPC UA palvelimen ja asiakassovelluksen ominaisuudet, jotta se soveltuisi mihinkä tahansa ratkaisuun täydellisesti. Uusi OPC UA -ohjelmisto integroituu olemassa oleviin ratkaisuihin ja erityistä huomiota on kiinnitetty käsin tehtävän konfiguroinnin minimoimiseen, mikä vähentää vikaherkkyyttä. Asian hoitamiseksi kehitettiin erityinen konfigurointiohjelma.

OPC UA parantaa NAPCON:n liitettävyyttä erilaisiin ulkoisiin rajapintoihin. OPC UA tarjoaa parannuksia myös ratkaisujen suunnitteluun, tarjoamalla sisäisen kommunikointiväylän eri sovelluskomponenttien välille. Muita OPC UA:n tuomia etuja ovat helpompi ja joustavampi sovellusten asentaminen erilaisiin laite- ja verkkoympäristöihin (esimerkiksi palomuurien konfiguroinnin osalta), tietoturvallisuus tiedonsiirrossa ja UA:n tuoma yhtenäinen tietomalli nykyarvoille, hälytyksille, komennoille ja datapisteiden välisille suhteille.

NAPCON Controllerin käyttöliittymä

Joustavia käyttöliittymiä

Prosysin ja Neste Jacobsin välinen yhteistyö jatkuu järjestelmän jatkokehityksellä.

Esimerkkinä OPC UA -teknologiaa hyödyntävästä innovaatiosta mainittakoon selainpohjaisten näyttöjen kehittäminen järjestelmälle. Näitä käyttöliittymiä voidaan hyödyntää joko itsenäisenä sovelluksena tai osana säätöjärjestelmän näyttöjä, jolloin ne voivat täydentää jo olemassa olevia operaattorinäyttöjä. Viimeisimmät web-teknologiat, kuten HTML5 ja Node.js, mahdollistavat selainnäytöt jotka yhdistävät reaaliaikaisen datan, trenditiedot sekä hälytykset.

Toinen uusi sovelluskohde ovat automaattisesti generoitavat OPC UA -simulaattorinäytöt. Näytöt noutavat dataa NAPCON Simulator:ilta OPC UA:lla, tarjoten samalla simuloidun järjestelmän ulkonäön ja tuntuman. OPC UA -kommunikointi ja koodigenereointi mahdollistavat kustannustehokkaan ylläpidon ja ison määrän simulaationäyttöjä, joita käytetään laitosoperaattoreiden koulutuksessa.

NAPCON Simulatorin operaattoreita
NAPCON

Vahva kokoelma omistautuneita ratkaisuja, jotka perustuvat laajaan osaamiseen ja moderniin ohjelmistokehitykseen. Näiden tarkoituksena on täyttää asiakkaiden tarpeet ympäristö, turvallisuus, tuotanto, optimointi, laadun optimointi, bisness optimointi, logistiikka, ja big data alueilla.

www.napconsuite.com

Prosys tarjoisi meille joustavan, hyvin tuottavan asiantuntijaresurssin. Heillä on innovatiivisia ideoita, huipputeknistä osaamista ja vaadittava ymmärrys toimialastamme. Prosys on todistanut olevansa arvokas yhteistyökumppani järjestelmien kehityksessä.”

Andreas Frejborg
Manager, Industrial ICT, Neste Jacobs

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä niin palaamme asiaan toivomallasi tavalla.