Case Helsingin Energia

Helsingin Energia

Helsingin Energia on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä. Se myy sähköenergiaa noin 400 000 asiakkaalle Suomessa ja kattaa kaukolämmöllä yli 90 prosenttia Helsingin lämmitystarpeesta. Helsingin Energia tuottaa ja myy myös kaukojäähdytystä, joka laajenee voimakkaasti Helsingin alueella. Energiantuotanto- ja jakelujärjestelmät, samoin kuin niiden suunnittelu, projektointi ja kunnossapito ovat Helsingin Energian ydintoimintaa. Helsingin Energia vastaa myös Helsingin ulkovalaistuksesta.

Energiayhtiön OPC ja OPC UA -teknologiakoulutus

Yhteenveto

Helsingin Energia on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä ja sillä on käytössään useiden toimittajien OPC-tiedonsiirtoratkaisuja. OPC on erityisesti teknologiateollisuuden käyttämä avoimen tiedonsiirron standardi, joka mahdollistaa eri valmistajien tuotteiden ja järjestelmien liittämisen toisiinsa. Uuden OPC UA -teknologian käyttö mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron kaikissa käyttöympäristöissä ja verkoissa, joten tulevaisuudessa OPC UA -ratkaisut yleistyvät teollisuudessa ja energiasektorilla. Prosys järjesti Helsingin Energian tarpeisiin räätälöidyn OPC ja OPC UA -teknologiakoulutuksen, joka sisälsi teoriaosuuden lisäksi käytännön harjoituksia.

Räätälöity koulutuskokonaisuus

OPC ja OPC UA -teknologioiden merkityksen jatkuvasti kasvaessa, Helsingin Energia halusi lisätä osaamistaan ja laajentaa sitä uusille henkilöstöryhmille. Tähän tarpeeseen Prosys järjesti räätälöidyn koulutuksen seuraavista aiheista:

  • OPC Foundation -järjestö teknologian kehittäjänä
  • Sovellusten yhteensopivuustestaus (interoperability testing)
  • Tiedonsiirron perusteet, palvelintyypit ja palvelimien konfigurointi
  • DA (Data Access) ja UA (Unified Architecture) kommunikointi
  • Simulaatio-palvelimet ja testi-clientit
  • Tunnelointi ja reitittäminen
  • Etäyhteydet
  • Tietoturva

Merkittävä osa kurssin sisällöstä muodostui harjoituksista, joiden avulla koulutukseen osallistuneet saivat käytännön kokemusta koulutuksessa käsitellyistä asioista. Koulutukseen osallistuneet arvioivat koulutustapahtuman erittäin onnistuneeksi: palautteissa koulutus sai hyvän yleisarvosanan. Myös kouluttajien asiantuntemuksen ja koulutuksen sisällön arvioitiin olevan korkealla tasolla.

Helsingin Energialla oli tarve oppia OPC-teknologian perusteet, sekä päivittää tietonsa uuden sukupolven OPC versioon, OPC UA -määrittelyyn. Kouluttajana Prosys pystyi vastaamaan koulutustarpeeseemme hyvin. Koulutuksen myötä prosessijärjestelmäasiantuntijoillemme kehittyi hyvä tietopohja ja ymmärrys eri OPC-tekniikoista, sekä näiden sukupolvista ja eroavaisuuksista. Koulutuksen aikana kouluttajamme pystyi vahvan kokemuksensa pohjalta vastaamaan hyvin esille tulleisiin kysymyksiin”

Ville Vaittinen
Järjestelmäasiantuntija, Helsingin Energia

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä niin palaamme asiaan toivomallasi tavalla.