Case Hansaprint

Hansaprint

Hansaprint on Pohjoismaiden johtavia painotaloja ja markkinointiviestinnän kokonaisratkaisuihin erikoistunut palveluyhtiö. Hansaprintin painopalveluita ovat muun muassa aikakauslehdet, asiakas- ja järjestölehdet, erilaiset markkinointimateriaalit, esitteet, kuvastot, oppaat ja myymälämarkkinoinnin materiaalit. Hansaprintin toimipisteet sijaitsevat Turussa, Vantaalla, Tukholmassa ja Malmössä. Yhteistyökumppaneita on kaikissa Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa, Venäjällä, sekä Kiinassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Tuotannon tiedonkeruu ja integraatio ERP-järjestelmään

Yhteenveto

Hansaprintin tuotannonseurannan perustana toimii toiminnanohjausjärjestelmä G10, jota täydentämään kuitenkin tarvitaan erillistä ja tarkinta mahdollista tuotannon tiedonkeruuta sekä tuotannon koneliityntöjä. Prosys toteutti järjestelmän, joka on yhteistyössä sovitettu Hansaprintin prosesseihin ja konekantaan sopivaksi. Ratkaisun etuja ovat reaaliaikainen tiedonkeruu räätälöidyillä kone- ja tehdaskäyttöliittymillä, tehokkuuslaskenta, tietojen automaattinen siirtyminen eri järjestelmien välillä ja manuaalisen raportoinnin tarpeen väheneminen. Myös koneiden kunnossapito tehostuu, kun käytettävissä on käyntiaikatiedot ja vikadiagnostiikka.

Järjestelmän toiminnot ja hyödyt

Toteutetussa järjestelmässä verkkoon asennetut ethernet I/O -laitteet rekisteröivät yksityiskohtaisesti muutokset tuotantolinjojen laitteissa sekä mittaavat tuotannon määrän ja laadun. Virtualisoidulla Windows-palvelimella ajetaan useita ohjelmistoja, jotka muodostavat yhtenäisen ratkaisun. Raaka-data luetaan tiedonkeruulaitteilta ja kirjoitetaan tietokantaan, järjestetään ja tiivistetään käyttökelpoiseksi, sekä integroidaan JMF-standardin mukaisella XML-viestiliikenteellä toiminnanohjausjärjestelmään. Ohjelmistot tarjoavat myös reaaliaikaiset käyttöliittymät sekä tuotantolinjoille että tuotannonjohdolle. Kehitystyössä on käytetty Delphi ja IntraWeb -työkaluja ja selaimissa toimivien käyttöliittymien dynaamisuus perustuu AJAX-tekniikkaan.

Tuotannon reaaliaikainen seuranta ja ohjaus sekä tiedonkeruu laskentaa ja kehitystoimia varten ovat Hansaprintille tärkeitä asioita. Hansaprint Oy:n järjestelmäpäällikkö Mika Heikkinen on tyytyväinen yhteistyöhön ja sen tuloksiin: ”Tarvitsemamme ohjelmistot on useimmiten liitetty tuotantoon tavalla tai toisella. Varsin harvoilla it-taloilla on osaamista graafisesta alasta. Prosysin ehdottomia vahvuuksia ovat alan tuntemus, valmiit konseptit, innovointi ja aito palveluhalu. Mielestäni Prosys on onnistunut tässä projektissa kokonaisuutena erinomaisesti.

Järjestelmän toimintoja ovat:

 • Brutto-, netto- ja hylkymäärien laskenta
 • Manuaalien tai automaattinen siirtyminen kuntoonlaitolta ajotilaan
 • Automaattinen ajo/seis-tilojen seuranta
 • Häiriösyiden luku koneenohjausjärjestelmästä
 • Asemakohtainen kappalelaskenta liite- ja liimakorttiasemilla
 • Valmistetun määrän vertailu tilattuun määrään
 • Vuoro- ja henkilökirjaus
 • Tuotantotehokkuuden mittarit
 • Ilmoitustaulu, jolla tuotannonohjaus voi konelinjakohtaisesti informoida työntekijöitä
 • Työn valmistuksen aikana määrätietojen ja konetilojen päivitys ERP-järjestelmään
 • Työn aloitus/lopetus, koneen ajo/seis ja häiriötilojen synkronointi ERP-järjestelmän kanssa

Hansaprintille toteutettu järjestelmä on helposti laajennettavissa ja räätälöitävissä erilaisille tuotantolinjoille. Keskitetyn tietokannan ympärille pystytään joustavasti rakentamaan erilaisia käyttöliittymiä, raportointia ja integraatioita muihin järjestelmiin. Selainkäyttöliittymät mahdollistavat järjestelmän käyttämisen useilta eri laitteilta paikasta ja ajasta riippumatta ilman erillisiä ohjelmistoasennuksia.

Prosys on tuotannon raportoinnin ja seurannan ratkaisujen toimittajana erinomainen, täytyy vielä kehua heidän tapaansa toimia ohjelmoinnissa: se on nopeata ja joustavaa. Teimme kehittämistyötä yhdessä, Prosys toimitti sovitut kokonaisuudet nopeasti ja teki tarvittavat muutokset nopeasti. Aidosti ketterää ohjelmistokehitystä.”

Lasse Hellsten
Järjestelmäsuunnittelija, Hansaprint Oy

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä niin palaamme asiaan toivomallasi tavalla.