Case Valio

Valio

Valio Oy on maitotuotteiden johtava kehittäjä ja valmistaja Suomessa ja maailmalla. Yrityksen ulkomaan toiminnot kattavat 65 maata lisensointi, vienti ja ulkomaiset yhtiöt mukaan lukien. Ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta on noin kolmannes ja tuotevalikoimassa on noin 1000 tuotetta. Valiolla on Suomessa 15 tuotantolaitosta, Virossa kaksi sekä juustopakkaamot Belgiassa ja Venäjällä. Tytäryhtiöt Valiolla on Venäjällä, Virossa, Ruotsissa, Belgiassa, USA:ssa ja Kiinassa.

Automaation ja tuotannonohjauksen (MES) integrointi

Yhteenveto

Valiolla tuotteiden laatu- ja jäljitettävyysvaatimukset ovat erittäin korkealla tasolla, jolloin tuotantotiedon sujuva ja luotettava siirto eri järjestelmien välillä on ratkaisevan tärkeää. Tähän tarpeeseen Prosys kehitti Valiolle OPC UA –standardin mukaisen automaatiojärjestelmien ja tuotannonohjausjärjestelmien välisen integraatio-ohjelmiston. Yhteistyö jatkuu jatkokehityksen ja ylläpitopalveluiden muodossa.

Tuotannon järjestelmien kehitys

Valiolla tuotantoa kehitetään jatkuvasti ja useiden toimittajien kanssa. Tavoitteena on tuotantotehokkuuden ja laadun optimointi käyttäen kuhunkin prosessiin parhaita teknisiä ratkaisuja, kuitenkin siten että ne ovat keskenään integroitavissa. Valion tuotannon automaation kehityspäällikön Jukka Peltolan mukaan Prosysin vahvuuksia ovat innovatiivisuus, tehokas ratkaisujen toteutus, uuden teknologian (OPC UA) tuntemus sekä proaktiivinen yhteydenpito. ”Saimme käyttöömme hyviä asiantuntijoita, joiden fokus ja osaaminen on vahvasti teollisuuden tehdasjärjestelmissä” kertoo Peltola yhteistyöstä. ”Meille on tärkeää, että meillä on luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyökumppani joka ymmärtää tuotantoympäristön tarpeet ja pystyy toteuttamaan vaativat tehdasjärjestelmäintegraatiot OPC UA -teknologialla”.

Valion järjestelmän diagrammi

Integraatioratkaisu

Integraatiossa käytetään OPC UA –standardin mukaista tiedonsiirtoa automaatiojärjestelmien (DCS- ja PLC –järjestelmät) liittämiseen tuotannonohjausjärjestelmiin (MES) sekä tuotannon tehokkuuden seurantajärjestelmään (KNL). Ohjelmistot toimivat Microsoft .NET–ympäristössä ja rajapintana tuotannonohjausjärjestelmiin käytetään Oracle-tietokantaa. Ohjelmistokehityksessä on käytetty Microsoft Visual Studio -kehitystyökalua. Tiedonsiirron konfigurointia varten kehitettiin Windows Forms ja WPF -käyttöliittymiä, jolla esimerkiksi uusia trendejä voidaan helposti lisätä tiedonkeruuseen tai määritellä muodostettavia tuotantosanomia. Ominaisuuksiin kuuluu myös tietojen varmentamista poikkeustilanteiden varalta.

Tuotannonohjausjärjestelmään siirrettäviin tietoihin kuuluu prosessisanomia sekä mittausdataa. Yhteyden läpi siirretään myös tuotannonohjausjärjestelmältä automaatioon mm. prosessitilauksia.

Tuotannon tehokkuuden seurantaa varten tarvitaan jatkuvaa reaaliaikaista tietoa tuotantoprosessien tilasta, ja tätä varten OPC UA –ratkaisun kautta välitetään mittauksia KNL-laskentaa suorittavalle Simatic IT –järjestelmälle.

OPC UA:n avulla kaikki edellä mainitut tiedonsiirtotarpeet saadaan hoidettua keskitetysti yhden luotettavan ja helposti konfiguroitavan yhteyden kautta. Klassisen OPC:n järjestelmiin päästään kiinni käyttämällä UaGateway-muunninohjelmistoa. Ratkaisu parantaa myös tietoturvaa, sillä OPC UA mahdollistaa uusimpien tietoturvamenetelmien käytön kuten salauksen ollen samalla helposti reititettävissä segmentoidussa ja kovennetussa tehdasverkossa. Ratkaisu on helposti laajennettavissa uusiin tarpeisiin. Ratkaisun avulla voidaan hoitaa tehdasjärjestelmien ja automaation väliset tiedonsiirtotarpeet kaikilla Valion tuotantolaitoksilla.

Meille on tärkeää, että meillä on luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyökumppani, joka ymmärtää tuotantoympäristön tarpeet ja pystyy toteuttamaan vaativat tehdasjärjestelmäintegraatiot.“

Jukka Peltola,
Tuotannon automaation kehityspäällikkö, Valio

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä niin palaamme asiaan toivomallasi tavalla.