Uutiset

15.08.2014

IT-palveluiden tarvekartoituksen tuloksia

Kutsumme vuosittain joukon teollisuuden ja teknologiayritysten päättäjiä tutkimukseen, jolla selvitämme alan haasteita ja IT-palveluiden tarpeita. Tarvekartoitus on osa Prosysin jatkuvaa kehittämistoimintaa, jonka avulla varmistamme että palvelumme vastaavat eri teollisuudenalojen sekä kone- ja laitevalmistajien nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Kesäkuussa 2014 toteuttamamme tutkimuksen mukaan ohjelmistokehitykseen panostetaan nyt erityisesti automaation ja tietoliikenteen alueilla, joita n. 70% vastaajista piti erittäin tai melko tärkeinä kehittämiskohteina. Muita tärkeitä kehittämisen kohteita ovat etähuolto, tuotannonseuranta ja integraatioratkaisut.

Suurimpana kehittämishaasteena teollisuus- ja teknologiayritykset pitivät edelleen järjestelmien integraatiota. Lähivuosien haasteita kuvattiin mm. seuraavasti:

  1. Integraatio: Teollisuuden valmisohjelmistojen ja räätälöityjen ratkaisujen tehokas yhteensovittaminen. Monen toimipaikan ja erilaisten järjestelmien yhdenmukaistaminen ja integrointi. Automaatiojärjestelmien liittäminen tietoturvallisesti muihin järjestelmiin.
  2. Mobiiliratkaisut ja etätyön mahdollistaminen myös tuotannossa
  3. Teollisuusjärjestelmien käytettävyys
  4. Pilvipalvelut osana teollisuuden ohjelmistoratkaisuja
  5. Sähköisen liiketoiminnan ratkaisut: tuotteiden valinta, tuotetiedon hallinta
  6. Ratkaisut laadunseurantaan
  7. Älypakkausten kehittäminen

Teollisuuden IT-palveluiden hankintaa voitaisiin vastaajien mukaan helpottaa varaamalla riittävästi henkilöresursseja hankkeisiin sekä tiivistämällä yhteistyötä IT-palvelun toimittajan, tilaajan ja käyttäjien välillä. Toimialaosaaminen, laadukkaat referenssi- ja palvelukuvaukset sekä määrittelyvaiheeseen panostaminen mainittiin myös hankintojen kehittämisen keinona.

Tutkimukseen osallistui 50 teollisuuden ja teknologiayritysten IT-palveluiden hankintapäättäjää. Tiedonkeruun suoritti kesäkuussa 2014 Evida Oy.

Lisätietoja:
tj. Mikko Pitkänen
mikko.pitkanen@prosys.fi
puh 09 - 420 9007

Uusimmat uutiset


08.02.2017

OPC Day Europe 2017

Prosys sponsoroi OPC Day Europe 2017 tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään 30.-31.5. Kööpenhaminassa.


08.02.2017

Hannoverin teollisuusmessut 24.–28.4.2017

Tule tapaamaan asiantuntijoitamme Hannoverin teollisuusmessuille.


08.02.2017

OPC UA Workshop keväällä 2017

Prosys järjestää OPC UA Workshop -tapahtuman 28.-30.3.2017.


Lisää uutisia »