Uutiset

15.06.2010

Asiakastutkimuksen tuloksia

Prosys selvitti huhti-toukokuussa 2010 asiakastarpeita ja IT-kumppanin valintaan vaikuttavia tekijöitä asiakasyrityksissään. Lisäksi tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Prosysin palveluiden eri osa-alueisiin ja kerättiin ideoita palveluiden ja asiakasviestinnän kehittämistyöhön.

Ohjelmistokehityksen suurimpana haasteena vastaajat toivat esille hankkeiden johtamisen oman organisaation sisällä. Avainkohtia ovat vastausten mukaan omien resurssien kohdentaminen, päätöksentekoprosessi, määrittelyt ja toimintatapojen muuttaminen uusien ohjelmistoratkaisujen myötä. Ohjelmistopalvelun toimittajan tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin tehokkuutta/tuottavuutta sekä luotettavaa aikataulujen ja budjetin pitämistä. Myös teknologiaosaamisen sekä lopputuotteiden ja yhteistyön laadun arvostus olivat korkealla.

Asiakastyytyväisyys on kerätyn palautteen mukaan erittäin hyvällä tasolla. Prosysin vahvuuksina tuotiin esille tekninen ja projektiosaaminen, ketteryys, joustavuus ja yhteydenpidon aktiivisuus.

Tutkimuksen suoritti Evida Oy puolistrukturoiduin puhelinhaastatteluin.

Uusimmat uutiset


08.02.2017

OPC Day Europe 2017

Prosys sponsoroi OPC Day Europe 2017 tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään 30.-31.5. Kööpenhaminassa.


08.02.2017

Hannoverin teollisuusmessut 24.–28.4.2017

Tule tapaamaan asiantuntijoitamme Hannoverin teollisuusmessuille.


08.02.2017

OPC UA Workshop keväällä 2017

Prosys järjestää OPC UA Workshop -tapahtuman 28.-30.3.2017.


Lisää uutisia »